Delfinen (djuret)  
 
  Delfiner är en familj valar som förekommer i alla världshav.

Liksom alla valar föder delfiner bara en unge åt gången. Några månader efter födelsen börjar den äta fast föda
och stannar i allmänhet i sex år hos mamman.

Delfiner lever mest av fiskar och bläckfiskar.

Flera arter hoppar ofta upp ur vattnet för att göra akrobatiska rörelser.
Detta tolkas som lek, men genom hoppen ser de måsflockar och kan därmed lista ut möjliga platser med föda.

Delfiner är sociala djur med hög intelligens, och lever i grupper.

Vid platser med stor tillgång till föda samlas ibland upp till 1000 individer.
Om flocken blir attackerad bildar de vuxna, friska delfinerna en ring runt de små, sårade eller gamla, så att
anfallande djur inte kommer åt dem.

Delfiner kommunicerar bland annat genom ekolokalisering.
I deras huvuden finns ett organ för detta och därför ser pannan ofta ut som en bula (kallad melon).
Ny forskning visar att t.ex. flasknosdelfinen använder visselljud för att anropa enskilda individer inom en grupp.
Ljuden särskiljs inte efter frekvenser utan efter ljudföljden, liksom ett namn hos människor.

Synen är också mycket väl utvecklad och främst anpassad för undervattensläge, men även över vattenytan är den bra.

Delfiner är vanligen mellan 1,40 och 4,00 meter långa. Den största arten, späckhuggaren, når t.o.m. en längd av tio meter.
De minsta arterna väger omkring 50 kg, medan späckhuggaren kan bli 9000 kg!

Delfinens kroppsform ger så lågt strömningsmotstånd att den kan nå 55 km/tim (nästan 30 knop).

De har förmåga att dyka 15 minuter till imponerande 300 meters djup*, men vanligtvis dyker de bara under några minuter.
Delfiner är även kända för att de simmar i närheten av fartyg för att "rida" på vågen.
 
  Den 14 april varje år firas Delfinens dag Länkar:
Dolphin Day (eng.)
Info om den mångfaldigt belönade filmen The Cove
 
  * Först i slutet av 1950-talet kunde svensk marinindustri leverera ubåtar med ett dykdjup över 150 m.
 
  Särskilt tack till Wikipedia för informationen om Delfiner och HMS Sälen av ubåtstyp Hajen III
  Uppdaterad 2022-04-08